ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ!!!
ZABIERZEMY GŁOS WS. BUDOWY KŁADEK NA PRZEJŚCIU KOLEJOWYM WZDŁUŻ UL. PLANTOWEJ

CZWARTEK 27.09.2012 G. 16:45 UL. HUBALA 5

ZACHĘCAMY DO LICZNEGO PRZYBYCIA

 1. Odpowiedz

  Zarząd Stowarzyszenia PPP wyraża podziękowanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruszkowie Panu Henrykowi Wacławkowi, że na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września br. nie ograniczał możliwości zabierania głosu przez mieszkańców Osiedla Staszica, w sprawie problemów zgłaszanych z przejściami przez torowisko przy ul. Plantowej. W końcowej fazie Sesji Rady Miasta, mieszkańcy Osiedla Staszica zwracali się do Pana Prezydenta o wsparcie ich działań u Prezesa WKD w Grodzisku Mazowieckim. W odpowiedzi Pan Jan Starzyński potwierdził, że są prowadzone rozmowy, ale sprawa nie jest łatwa ponieważ, Miasto Pruszków nie posiada terenów wzdłuż torowiska. W imieniu zarządu Stowarzyszenia PPP – poinformowałem Pana Prezydenta i Radnych o naszych dotychczasowych działaniach i dalszych zamierzeniach w tej sprawie, tj. planowanym spotkaniu z Prezesem WKD oraz z radą spółdzielni PSM. Do tej pory wymiana informacji miała charakter powagi i obopólnego zrozumienia. Szkoda, że na moje wystąpienie, nie odpowiedział sam Prezydent Pruszkowa Pan Jan Stażyński do, którego adresowane były nasze pisma i który osobiście zajmuje się sprawą, tylko w imieniu Pana Prezydenta zabrał głos Pan Andrzej Kurzela wice-Prezydent Pruszkowa. Zamiast potwierdzić, że dobrze się stało, że dodatkowo Prezydent pozyskał sojusznika w Stowarzyszeniu PPP, które całym swoim zaangażowaniem wspiera działania mieszkańców i Prezydenta, to swoim wystąpieniem (w swoim mniemaniu, że występuje w obronie Prezydenta) obrażał członków Stowarzyszenia PPP twierdząc, że wprowadzamy w błąd mieszkańców i podczepiamy się w załatwieniu sprawy, którzy już inni zaczęli. Muszę przyznać, że przykro słuchać takich wystąpień i to na Sesji Rady Miasta przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego, to nie buduje atmosfery „POROZUMIENIA” a przecież nam wszystkim o to chodzi. Myślę, że chwila refleksji by się tu przydała. Powstała na Sesji Rady Miasta po tych wypowiedziach gorąca atmosfera, może przyczyni się do szybkiego rozwiązania sygnalizowanych problemów mieszkańców Osiedla Staszica w Pruszkowie. Oby tak się stało. Przewodniczący Stowarzyszenia PPP – Marek Prędota

  • Ewa, 28 września 2012, 22:06

  Odpowiedz

  Muszę przyznać, że byłam obecna na Sesji i bardzo nie podobało mi się zachowanie co niektórych włodarzy Miasta (nie będę przytaczała nazwisk, ale mam nadzieję, że większość osób, które nie mogły być obecne, wyciągnie własne wnioski oglądając transmisję w telewizji kablowej). Problem budowy kładek to obecnie priorytetowy temat dla mieszkańców Osiedla Staszica! Nie jest istotne, kto zbierze laury za jego realizację. Istotne jest to, żeby został jak najszybciej rozwiązany. Mam nadzieję, że Prezydent oraz vice Prezydenci podejmą jakieś kroki, aby przyspieszyć budowę przejść, a nie jak to wynikało na Sesji będą się zajmowali tematem, kto ma zebrać za to laury.

  • Wiesława, 29 września 2012, 23:39

  Odpowiedz

  Byłam na Sesji Rady Miasta w dniu 27.09.2012 i jestem ogromnie zbulwersowana wypowiedzią wice Prezydenta Pruszkowa pana Kurzeli. Jego aroganckie odniesienie się do wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia ” Przyszłość, Pruszków, Porozumienie „, które chce pomóc mieszkańcom osiedla Staszica – jest niedopuszczalne. Jako płacąca podatki na utrzymanie włodaży miasta nie życzę sobie negowania ludzi, którzy występują w słusznej sprawie.
  Piszę też w imieniu wielu starszych osób, które mają problem z przejściem przez tory, a nie mogą wypowiedzieć się na stronie SPPP, gdyż nie posiadają komputera.
  Wiesława

 2. Odpowiedz

  Informacja o działaniach Stowarzyszenia PPP i mieszkańców Osiedla Staszica w sprawie przejść przez torowisko przy ul. Plantowej. Szanowni mieszkańcy,zgodnie z informacją przekazaną na ostaniej Sesji Rady Miasta Pruszkowa odbyliśmy cykl wspólnych spotkań z poszczególnymi podmiotami tj. WKD w Grodzisku Mazowieckim,Radą PSM Osiedla Staszica,Starostwem Pruszkowskim (1-8 październik br.).Na tych spotkaniach ustalono kompetencje i możliwości poszczególnych podmiotów.Z inicjatywy Stowarzyszenia PPP ustalono także,że właściciel torowiska ,czyli WKD zorganizuje i zaprosi na spotkanie wszystkie zainteresowane instytucje ,które mogą się i powinny się zaangażować( zgłosiły ustnie i pisemnie takie deklaracje współpracy) w pozytywnym rozwiązaniu zgłoszonych problemów mieszkańców Osiedla Staszica.Jesteśmy przekonani,że ustalenia na tym spotkaniu, przyczynią się do jak najszybszego załatwienia sprawy ku zadowolniu zainteresowanych mieszkańców.O podjętych ustaleniach powiadomimy wszystkich na naszej stronie internetowej http://www.sppp.pl. Marek Prędota -Przewodniczący Stowarzyszenia PPP

 3. Odpowiedz

  Zgodnie z naszmi wcześniejszymi obietnicami przekazujemy Wam dorodzy mieszkańcy ,kolejne informacje o naszych działaniach Stowarzyszenia PPP. W porozumieniu z grupą inicjatywną mieszkańców wysłano pismo do Prezesa PSM w sprawie spotkania z mieszkańcani Osiedla,które Wam obicecywano w dniu 1 października br.( na radzie osiedla) wraz z mapką prześć przez torowisko przy ul. Plantowej. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia PPP szereg spotkań min. z Prezydentem Miasta Pruszkowa Janem Starzyńskim i przedstawicielami Starostwa Powiatowego. Na ta chwilę mamy zapwenienie wszystkich podmiotów o wykazanie dobrej woli pomyśllnego rorwiązania tego problemu. Prezes PSM naszej inicjatywy(rozmowa telefoniczna) wystosował pismo do Starosty Pruszkowskiego o spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w celu podjęcia decyzji w załatwieniu sprawy. Myślę, że na to spokanie Starosta Pruszkowski (jako pełnomocnika mieszańców) zaprosi nas, po to ,aby Was wszystkich jak najszybciej poinformować.Jestem przekonany,ze ten sukces będzie miał wiele ojców, i tak trzymać ,ale najważniesze, aby bezpiecznie przechodzić. Pozdrawiamm, Przewodniczący Stowarzyszenia PPP Marek Prędota.

 4. Odpowiedz

  SEJA RADY POWIATU 23 października godz.16.30 IVp. budenek Starostwa ul.Drzymały 30
  Zarząd Stowarzyszenia PPP informuje mieszkańców Osiedla Staszica,że sprawa prześć przez torowisko przy ul. Plantowej będzie sygnalizowana Radnym Powiatu.Jesteśmy przekonani,że Zarząd Starostwa Pruszkowskiego podejmie w tej sprawie korzystne dla mieszkańców Osiedla decyzje. Mile widziana reprezentacja mieszkańców. Pozdrawiam i do zobaczenia na sesji. Marek Prędota -Przewodniczący Stowarzyszenia PPP.

  • Roman Wiśniewski, 24 października 2012, 22:07

  Odpowiedz

  Byłem na Sesji Rady Powiatu w dniu 23.10.2012 r. gdzie między innymi był poruszony temat budowy przejść przez tory kolejowe na Osiedlu Staszica. Na pytanie zadane przez radnego odnośnie w/w sprawy /podjętej przez SPPP / Starosta odpowiedziała, że skontaktuje się z Prezydentem Pruszkowa, Prezesem Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Prezesem WKD i ustalą wspólną strategię działania dla dobra mieszkańców Osiedla Staszica.
  Można więc mieć nadzieję, że niebawem zakończą się uciązliwości związane z przejściem przez tory.
  Roman Wiśniewski

  • Urszula Grzybowska, 25 października 2012, 14:10

  Odpowiedz

  Nadzieja, nadzieją Panie Romanie, ale co z nasza cierpliwością? Pogoda coraz gorsza, tylko patrzeć jak te biedne staruszki zaczną sobie łamać kończyny, usiłując przejść przez tory. Sama już kilkakrotnie pomagałam takim starszym ludziom na tych torach!

 5. Odpowiedz

  W dniu 26 października 2012 r. obyła się Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie,której najważniejszą częścią porządku obrad,było podjęcie uchwały w sprawie 23 jednoosobowych okręgów wyborczych.Rada Miejska Pruszkowa składa się z 23 Radnych,i ta ilość jest uzależniona od wielkości danej aglomercji miejskiej( tj.ilości mieszkańców danej gminy).Późniejsza dyskusja , już jakby wpisywała się w kampanię wyborczą,więcej było przepychanek politycznych,niż merytorycznych ustaleń.Dziwi mnie,że u części radnych i nie tylko, stare polskie przysłowie które mówi”że zgoda buduje a nie zgoda rujnuje” nie ma praktycznego zastosowania , tak potrzebnego w działalności samorządowej.U mie dwniej w domu nad kuchnią wisiała z tym napisem taka makatka i codziennie przypminała mi ,że warto budować zgodę i porozumienie.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia PPP byli obecni na tej Sesji Rady Miasta ,ze względu na tak ważny w/w punkt porządku obrad.Nie planowaliśmy zabierania głosu,ale na wystąpienie Vice-Prezydenta Andrzeja Kurzeli,który odniósł się do dyskusji mieszkańców i Stowarzyszenia PPP na poprzedniej seji w 27 września br. nie mogliśmy być obojętni.Odsyłam wszystkich zainteresowanch do piątkowej emisji TelKab, która w całości relacjonuje przebieg całej sesji. Najważniesza dla mieszkańców Osiedla Staszica jest taka informacja,że Prezydent potwierdził ,iż otrzymał zaproszenie na spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów, w sprawie prześć przez torowisko przy ul Plantowej,które ma się odbyć w Starostwie Pruszkowskim w dniu 9 listopada 2012r.Zwróciliśmy się także do pana Prezydenta z prośbą,o informację o zawrtych na niej ustaleniach i decyzjach w tej sprawie.Przewodniczący Stowarzyszenia PPP -Marek Prędota

 6. Odpowiedz

  W dniu 9 lilstopada 2012r. z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego odbyło się spotkanie czterech ważnych podmiotów tj. Starosty Pruszkowskiego,Prezydenta Miasta Pruszkowa,Prezesa WKD i Prezesa PSM w budynku Starostwa przy ul. Drzymały 30.Z trzech niezależnych źródeł, otrzymaliśmy nieoficjalną informację o ustaleniach w sprawie przejść przez torowisko przy ul. Plantowej.
  Wszyscy uczestnicy spotkania porozumieli się w przyjaznej atmosferze i przyjeli na siebie odpowiednie zobowiązania co do wykonania dwóch przejść przez torowisko zgodnie z propozycją mieszkańców Osiedla Staszica.
  1/ Ustalono,że głównym koordynatorem wykonania zadania będzie Prezydent Miasta Pruszkowa,który zobowiazł się pokryć 50% koszów wykonania dokumentacji przejść przez torowisko;
  2/ Drugie 50% kosztów wykonania dokumentacji pokryje Starostwo Pruszkowskie i użyczy grunty pod te przejścia;
  3/Prezes WKD udzieli pomocy, w jak najszybszym wykonaniu dokumentacji dotyczącej przejść i położy płyty betonowe na torach we wskazanych miejscach;
  4/ Prezes PSM wykona chodniczki do wskazanych przejść , a wykonane przejścia będą utrzymywane i monitorowane przez PSM.
  Bardzo jesteśmy radzi,że nasze wspólne działania tj. mieszkańców Osiedla Staszica i Stowarzyszenia PPP doprowadziły, do ustaleń oraz do odpowiedzialności wskazanych wyżej podmiotów w zakresie wykonania przyjętych na siebie konkretnych zadań.Jasteśmy przekonani,że zaagażowanie i atmosfera jaka towarzyszyła w traktcie spotkania oraz zrozumienie z jakimi problemami borykają się mieszkańcy,spowoduje,że czas w jakim będą wykonane przejścia będzie skrócony do minimum.Życzym wszystkim determinacji w realizacji tych ustaleń. Pozdrawiam Przewodniczący Stowarzyszenia PPP- Marek Prędota

  • Wiesława Wiśniewska, 13 listopada 2012, 23:02

  Odpowiedz

  Wspólna inicjatywa mieszkańców Osiedla Staszica i Stowarzyszenia PPP zmusiła władze Pruszkowa do szybkiego zajęcia się problemem przejścia przez tory. Musimy w dalszym ciągu śledzić poczynania Władz Pruszkowa, aby jak najszybciej została zrealizowana sprawa.Wiem, że w miesiącu listopadzie ma zapaść decyzja co do kosztorysu i znalezienia projektanta.
  Wspierajmy się wzajemnie, a cel zostanie osiągnięty.
  Wiesława

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.